Sällskapet Musik i Sandvik, SMIS, bildades våren 2008. Syftet var att anordna sommarkonserter i Kammarmusiksalen och ambitionen att ordna två konserter per sommar. Föreningen har idag följande styrelse:

Ordförande: Johan Sundberg
Vice ordförande: James Wilde
Sekreterare:  Ulla Sundberg
Kassör: Kent Sahlsten
Klubbmästare: Camilla Karlsson
Revisor: Olle Florén

Hur vi blev SMIS

Sällskapet Musik i Sandvik, SMIS, räknar sin historia från vintern 2008, då Birgitta och Thomas Augustesen bjöd några goda vänner och grannar på middag. Bland gästerna fanns Johan Sundberg, professor i musikakustik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han hade nyligen byggt om magasinet på Sandvik och upptäckt att det hade en fenomenal akustik och skulle lämpa sig väl som kammarmusiksal för framtida konserter. Den samlade skaran visade stort intresse för den tanken.

Efter några månader hade Sällskapet Musik i Sandvik (SMIS) bildats och sommaren 2008 genomfördes de två första konserterna. Den första, i folkviseton, satte sedan sin prägel på sällskapets utbud. Före pausen bjöd vi på ”vanlig” konsert med olika folkmusikinstrument och sång, men efter pausen fick åhörarna i en underbart vacker solnedgång vandra ner till stranden av den vackra Västersjön, där  inte en vindpust störde den spegelblanka ytan, för att njuta av fortsättningen.

Denna del började med att Gunnar Julin blåste i näverlur från Uvberget på motsatta sidan av sjön och därefter kulade Karin Erikssonvästersjön_ulvberget Back och Susanne Rosenberg till varandra från varsin bryggbåt ute på sjön. Stämningen var magisk och förde oss åhörare hundratals år tillbaka till den tid då man gick med djuren upp till fäboden på somrarna, och kullorna höll kontakt med boskapen och med varandra, från fäbod till fäbod, genom kulning. Publiken var hänförd.

Sedan dess har den ena av de två sommarkonserterna varje år haft samma form, folkmusik före pausen och kulning på Västersjön efter pausen.

Den andra har varit en traditionell kammarmusikkonsert. Första året sjöng hovsångerskan Ingrid Tobiasson allt från operaarior till schlager-låtar till ackompanemang av pianisten Matthias Böhm.

Sedan dess har en rad musiker givit konserter i Kammarmusiksalen, Sandvik:
Anna Christoffersson och Steve Dobrogosz, Michael Samuelsson och Mats Bergström, Staffan Scheja, Carl-Axel och Monica Dominique, Lena Willemark, Olle Persson, Anders Paulsson, Agneta Stolpe …

Vi arebtar på att det skall fortsätta i samma stil, med folkmusik, jazz och kammarmusik som fokus för våra två årliga konserter, alltid med kulning som en del av folkmusikkonserten.

 

De första medlemmarna i sällskapet, vilka alla utom två var närvarande vid Birgittas och Thomas middag vintern 2008 var: Johan och Ulla Sundberg, Olle Florén och Anne Kock Florén, Lars Ingvarsson och Eva Lundin, Birgitta och Thomas Augustesen, Lars Lundgren och Maria Fogelkvist, Camilla Karlsson och Anders Persson, James Wilde och Monica Sunde.
Sedan dess har Kent och Christina Sahlsten också blivit medlemmar i sällskapet, så att vi numera är sexton stycken.